Prijava programa

Program na maloj sceni Hrvatskoga doma možete prijaviti na sljedeći način:

1. ISPUNITI ONLINE OBRAZAC OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA

2. informacije o programima i cijenama korištenja nalaze se na LINKu
HVALA NA INTERESU!

dokumenti
PRAVILNIK O RADU MSHD


Obrazac za prijavu događanja

E-mail: malascenahd@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s